Vuoden 2024 alussa voimaan taksamuutoksia

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2024 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Jätemaksuihin tulee korotusta, koska jätteiden käsittelykustannukset ja osin muutkin palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Korotukset kohdistuvat lähinnä perusmaksuihin ja sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin. Kotitalouksien jätemaksut nousevat tyypillisissä tilanteissa noin 3-7 % eli 0,50–1,00 euroa kuukaudessa.

Kaikille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille kuuluu huoneistokohtainen perusmaksu. Maksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto eli lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet ja poistotekstiilien keräys. Vakituisen asunnon perusmaksun suuruus on jatkossa 27,50 euroa vuodessa, jos biojätteet lajitellaan kiinteistöllä eli biojätteelle on kompostointi tai erilliskeräys. Jos biojätettä ei lajitella, on vakituisen asunnon perusmaksun suuruus 49,50 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla maksu on jatkossa 16 euroa vuodessa.

Sekajätteen käsittelykustannusten kasvamisen vuoksi sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat astiakoosta riippuen 3–9 %. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset kierrätyksen edistämiseksi.

Biojäteastian tyhjennyshinnalla katetaan biojätteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Hinnoittelu muuttuu niin, että kotitalouksilla on jatkossa eri tyhjennyshinta 140 ja 240 litran biojäteastialle. Muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuihin ei tule muutoksia. Tyhjennyshinnat ovat sekajätettä edullisemmat, ja näin kannustetaan näiden jätteiden huolelliseen lajitteluun ja kierrättämiseen.