Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Savo-Pielisen jätelautakunta noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Jätelautakunnalla henkilötietoja käytetään asiakaspalvelussa, jätehuollon seurannassa sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä. Henkilötietojen käsittely perustuu jätelautakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Jätelautakunnan verkkosivuilla on yleinen palaute- ja yhteydenottolomake. Jos käyttäjä jättää viestin lomakkeen kautta, hän antaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite (valinnainen) tai puhelinnumero (valinnainen). Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot tallentuvat WordPress-sivustohallintaan sekä lomakkeen vastaanottajan eli Savo-Pielisen jätelautakunnan asiointisähköpostiin, josta ne poistetaan sen jälkeen, kun palautteeseen on vastattu tai viimeistään puolen vuoden kuluttua palautteen antamisesta.

Silloin, kun asiakas on yhteydessä Savo-Pielisen jätelautakuntaan kiinteistön jätehuoltoasiasta, henkilötiedot merkitään jätelautakunnan ja kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, ylläpitämään jätehuollon asiakasrekisteriin. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa. Jätelautakunta pitää myös jätelain mukaisesti jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriä, jolle on oma tietosuojaselosteensa.