Usein kysyttyä

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Miten voin järjestää jätehuollon kiinteistölleni?

Jätehuollon järjestämiseen on kolme tapaa, josta voit valita itsellesi sopivimman:

  1. Oma jäteastia kiinteistöllä
  2. Yhteinen jäteastia eli kimppa naapureiden kesken
  3. Aluekeräyspisteen käyttö

Kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää jätehuoltopalvelut. Voit liittyä jätehuoltoon olemalla yhteydessä Jätekukkoon.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Miksi kaikki kiinteistöt eivät ole liittyneet jätehuoltoon?

Jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön haltijan velvoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistö liitetään jätehuoltoon. Valitettavasti kaikki kiinteistön haltijat eivät ole tästä velvoitteesta tietoisia.

Jätelautakunta seuraa säännöllisesti, että kaikki asuin- ja vapaa-ajan rakennukset ovat jätehuollon piirissä. Kun tulee esille, että jokin rakennus puuttuu jätehuollon asiakasrekisteristä, lähestyy jätelautakunta kiinteistön haltijaa kirjeitse. Kirjeessä kehotetaan jätehuollon järjestämiseen. Kiinteistö liitetään lähimpään aluekeräyspisteen, jos kiinteistön haltija ei ilmoita muuta liittymistapaa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Pitääkö jätehuoltoon liittyä ja jätemaksu maksaa, kun kiinteistö on käyttämätön?

Jätelain mukaan kaikkien asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevien kiinteistöjen tulee olla liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Jos kiinteistöä ei voida käyttää ja käytön esteille esitetään todistettavat syyt (esim. riippumattoman asiantuntijan lausunto), on jätemaksuun mahdollista hakea kohtuullistamista kirjallisesti jätelautakunnalta. Jos jätemaksua kohtuullistetaan, tulee maksettavaksi vain jätetaksan mukainen pienin perusmaksu, mutta ei muita maksuja. Maksun kohtuullistamista on kätevintä hakea sähköisellä asiointilomakkeella.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Pitääkö jätehuoltoon liittyä ja jätemaksu maksaa, kun kiinteistö on käyttökelvoton?

Jos talo on käyttökelvoton eli purkukuntoinen ja se osoitetaan jätelautakunnalle esim. valokuvin tai riippumattoman asiantuntijan lausunnolla, ei kiinteistön tarvitse olla jätehuollon piirissä ja jätemaksut voidaan poistaa. Voit tehdä helpoiten ilmoituksen käyttökelvottomuudesta sähköisellä lomakkeella.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Mistä jätemaksu koostuu?

Jätemaksu koostuu kahdesta osasta
1) perusmaksusta, jolla katetaan mm. jätehuollon palveluverkoston ylläpidosta sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja jätehuollon viranomaistehtävistä aiheutuvia kustannuksia ja
2) järjestetyn jätehuollon maksusta, joka määräytyy liittymistavan mukaisesti (maksu oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennyksistä tai aluekeräyspisteen käyttöoikeudesta).

Lisätietoja jätemaksuista on jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Asun väliaikaisesti muualla kuin vakituisella asuinkiinteistölläni. Voiko jäteastian tyhjennykset keskeyttää?

Jos vakituinen asuinkiinteistö on kokonaan käyttämätön, voit keskeyttää jäteastian tyhjennykset korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi ilmoittamalla asiasta Jätekukolle. Pidemmän ajan keskeytyksestä ilmoitetaan jätelautakuntaan. Korkeintaan vuoden mittaiset keskeytykset hyväksytään ilmoituksesta, tätä pidemmistä keskeytyksistä on tehtävä hakemus. Keskeytykselle on oltava aina luotettavasti esitetty syy. Pitkäaikaista keskeytystä voi hakea kätevimmin sähköisellä lomakkeella.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Omistan metsätilan, jossa ei ole kuin taukotupa. Pitääkö minun liittyä jätehuoltoon?

Jätehuollon asiakasrekisterin tiedot rakennuksista pohjautuvat väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin ja kuntien rakennusvalvonnan rekistereihin. Jos kiinteistöllä oleva rakennus on rakennusrekisterin tietojen mukaan vapaa-ajan asunto, on sen liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Jos kyseessä on rakennus, jota ei voi käyttää vapaa-ajan asumiseen (ei oleskelutiloja) ja se osoitetaan jätelautakunnalle valokuvin tai rakennusvalvonnan lausunnolla, ei liittymisvelvollisuutta ole.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Omistan rantatontin, jossa ei ole kuin pieni sauna. Pitääkö minun liittyä jätehuoltoon?

Jätehuollon asiakasrekisterin tiedot rakennuksista pohjautuvat väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin ja kuntien rakennusvalvonnan rekistereihin. Jos sauna on rakennusrekisterin tietojen mukaan vapaa-ajan asunto tai saunarakennus, jossa on oleskelutilat, on sen liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Jos kyseessä on saunarakennus, jossa ei ole erikseen oleskelutiloja ja tämä osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle, voidaan katsoa, ettei sitä voi käyttää vapaa-ajan asumiseen. Tällöin sitä ei tarvitse liittää erikseen järjestettyyn jätehuoltoon.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Voiko jäteauto käydä tyhjentämässä jäteastiani silloin kun itse haluan esim. kerran tai kaksi vuodessa?

Ei voi. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön sekajäteastia on tyhjennettävä talviaikana (viikot 40-17) neljän viikon välein ja kesäaikana (viikot 18-39) kahden viikon välein. Jos biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, voi tyhjennysväli olla neljä viikkoa ympäri vuoden.

Jos sekajätettä syntyy vain vähän, voi tyhjennysväli olla uudistuneiden jätehuoltomääräysten mukaan pidempikin. Pidennetty kahdeksan viikon tyhjennysväli edellyttää, että kiinteistöllä on käytössä korkeintaan 240 litran jäteastia sekajätteen keräykseen ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan.

Vapaa-ajan asuntojen sekajäteastia on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään neljä kertaa korkeintaan neljän viikon tyhjennysvälin mukaisesti sinä aikana, kun vapaa-ajan asuntoa käytetään eniten. Jos biojätteet kompostoidaan, riittää sekajätteelle kaksi tyhjennystä kahdeksan viikon tyhjennysvälillä. Kesäajan käytössä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiatyhjennykset on ajoitettava kesälle.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Mihin voin ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai haittoja aiheuttavasta jätteenkäsittelystä?

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuoltoa. Kun haluat ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä, kuten poltosta, olethan yhteydessä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Yhteystiedot

Jätelautakunnan yhteystiedot ja yleinen palautelomake

Lue lisää Yhteystiedot Arrow

Asiointi

Tietoa siitä, missä asioissa voit olla jätelautakuntaan yhteydessä

Lue lisää Asiointi Arrow

Asiointilomakkeet

Haluatko hakea poikkeavia järjestelyjä? Näillä lomakkeilla se on mahdollista

Lue lisää Asiointilomakkeet Arrow