Asiointilomakkeet

Voit hakea tämän sivun lomakkeilla poikkeavia järjestelyjä kiinteistösi jätehuoltoon tai muutosta kiinteistön jätemaksuihin. Lisäksi voit tehdä ilmoituksen kiinteistön jätevesilietteistä.

Voit tutustua hakemusten käsittelyprosessiin tästä. Jos hoidat jätehuoltoasiaa jonkun toisen henkilön puolesta, huolehdithan, että toimitat hakemuksen yhteydessä valtakirjan asian hoitoa varten.

Asioidessasi jätelautakunnassa tiedot tästä merkitään jätelautakunnan ja Jätekukon yhteisesti pitämään kunnallisen jätehuollon asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittelystä on lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Sähköiset lomakkeet ikoniSähköiset lomakkeet

Kiinteistön jätehuoltoa ja jätemaksuja koskevat lomakkeet

Kiinteistön jätevesilietteitä koskevat lomakkeet

Lomake lisäselvityksen toimittamiseen


Tulostettavat lomakkeet ikoniTulostettavat lomakkeet

Kiinteistön jätehuoltoa ja jätemaksuja koskevat lomakkeet

Kiinteistön jätevesilietteitä koskevat lomakkeet

Valtakirjalomake

Hakemuksesi käsittely jätehuoltoviranomaisessa

Kuvassa esitetään, miten asiakkaan hakemuksen käsittely etenee jätehuoltoviranomaisessa.

Ensimmäisessä vaiheessa asiakas laatii hakemuksen jätehuoltoviranomaiselle joko sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemukseen on hyvä liittää heti lomakkeessa pyydetyt lisäselvitykset. 

Toisessa vaiheessa jätehuoltoviranomainen vastaanottaa hakemuksen. Jos hakemuksessa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, asiakas saa pyynnön esittää lisäselvitystä.

Kolmannessa vaiheessa hakemus käsitellään ja siitä tehdään viranhaltijapäätös. Hakemusten käsittelyaika on noin neljä viikkoa siitä, kun hakemus on saapunut tai tarvittavat lisätiedot toimitettu.

Neljännessä vaiheessa asiakas saa viranhaltijapäätöksen, jolla hakemus on ratkaistu. Päätös toimitetaan asiakkaan valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjeitse. Päätös sisältää ohjeet siitä, miten siihen voi hakea muutosta.

Useimmin kysytyt kysymykset

Katso tältä sivulta yleisimmin kysytyt kysymykset ja voit löytää nopeiten tarvitsemasi tiedon

Lue lisää Useimmin kysytyt kysymykset Arrow

Asiointi

Hyödyllistä tietoa siitä, millaisissa asioissa voit olla yhteydessä jätelautakuntaan

Lue lisää Asiointi Arrow

Yhteystiedot

Jätelautakunnan yhteystiedot ja yleinen palautelomake

Lue lisää Yhteystiedot Arrow