Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita.

Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Alla on selostettu lyhyesti joitakin keskeisiä määräyksiä. Kattavat tiedot saat varsinaisista voimassa olevista määräyksistä.

Jätelainsäädäntö ja määräykset

Jätelainsäädäntö

Jätelaki ja asetukset ovat saatavissa Finlexissä.

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset