Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Savo-Pielisen jätelautakunnan kuulutukset. Kuulutuksissa kerrotaan keskeisistä valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Jätetaksat muutettavana

Julkaistu 15.10.2021

Yleistä taksamuutoksista

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätetaksat, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää.

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella jätemaksujen yleinen taso pysyi samana tai laski vuosina 2017–2020. Vuodelle 2021 maksuja oli nostettava. Maksuihin on tehtävä korotuksia myös vuodelle 2022. Maksujen korotustarvetta aiheuttavat lainsäädännön aiheuttamat toiminta­ympäristön muutokset ja palvelujen kustannusten nousu.

Suunniteltujen taksamuutosten myötä kotitalouden jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Korotukset perusmaksuihin ja järjestetyn jätehuollon maksuihin

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä, jätehuollon viranomaistehtävien hoito sekä kaikkien koti­talouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Lajitteluasemien rakenteiden ja ylläpidon sekä vaarallisen jätteen käsittelyn kustannukset ovat nousseet. Vakituisten asuntojen perusmaksua esitetään tämän vuoksi korotettavaksi 11,5 % ja vapaa-ajan asuntojen perusmaksua 10 %.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset, kuten asiakaspalvelun ja hallinnon kulut. Lisäksi seka­jätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset pysyvät vuonna 2022 ennallaan, mutta kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi. Lisäksi yleiset kulut ovat kohonneet hieman. Samalla sekajäte­astioiden tyhjennysmäärät ovat laskeneet vuosittain noin 1,5–2 % eli yleiset kulut katetaan koko ajan pienenevien tyhjennysmäärien maksuilla.  Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa näiden syiden vuoksi astia­koosta riippuen 4–6 %:n korotus.

Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnoilla katetaan ainoastaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset, ei siis lainkaan jäteyhtiön yleisiä kuluja. Tällä tavalla hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat pidetään edullisina ja taksalla kannustetaan hyötyjätteiden erilliskeräykseen ja kierrättämiseen. Kaikilla hyötyjätteillä eli biojätteellä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksilla sekä metallilla on yksi yhtenäinen tyhjennys­hinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi noin 7 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin.

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulla kuuluvilla asiakkailla eli erityisesti yritysasiakkailla muutokset jäteastioiden tyhjennyshinnoissa ovat pääosin yhtenäiset kotitalousasiakkaiden kanssa. Yritysasiakkaiden maksut ovat kuitenkin osin kotitalouksien maksuja korkeammat, koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien asiakkaiden maksuja ei miltään osin kompensoida muilla maksuilla.

Muutokset lajitteluasemien ja jätekeskuksen maksuihin

Jätetaksassa on hinnat peräkärrykuormille, joita otetaan vastaan lajitteluasemilla. Pienkuormamaksu veloitetaan, kun kuormassa on esimerkiksi energiahyödynnettävää tai loppusijoitettavaa jätettä, kuten sekalaista rakennus- ja purkujätettä. Maksulla katetaan jätteen lajittelun ja käsittelyn kustannuksia, jotka ovat kohonneet.

Nykyisillä pienkuormamaksuilla ei saada katettua kaikkia jätteen käsittelyn kustannuksia. Tämän vuoksi kuormien maksullisuuden periaatteita tarkistetaan ja vastaanottomaksujen tasoa nostetaan. Kotitalouksilla maksumuutokset ovat kuorman koosta riippuen 7–13 %. Muilla kuin kotitalouksilla eli esimerkiksi yritysasiakkailla, maksun korotukset ovat suurempia, jotta maksuilla saadaan katettua myös lajitteluasemien infran ja ylläpidon kustannuksia.

Jätekeskuksella vastaanotettavien isojen jäte-erien hinnoitteluun tulee jonkin verran muutoksia kustannusten nousun vuoksi.

Vaikutusmahdollisuudet

Jätetaksat ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaiset voivat edelleen vaikuttaa taksojen kehittämiseen. Aineistot ovat nähtävillä 12.11.2021 saakka.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti nähtävilläol­oaikana jätelautakunnalle, PL 1097, 70111 Kuopio tai jatelautakunta(at)kuopio.fi. Jätelautakunta päättää taksasta loppuvuoden kokouksessaan.

Lisätietoja asiasta Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelusta.


Kokoukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat ja kokoustiedotteet

Lue lisää Kokoukset Arrow

Määräykset

Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

Lue lisää Määräykset Arrow

Taksat

Mistä jätemaksu koostuu?

Lue lisää Taksat Arrow