Määräykset ja taksat

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kuntalaisia. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Jätetaksassa määritellään kuntien jäteyhtiön, Jätekukon, toteuttamista jätehuoltopalveluista laskutettavat jätemaksut. Jätemaksuilla rahoitetaan jätelain mukaisesti kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille tarjottavat jätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys ja kuljetus, hyötykäyttö ja muu käsittely sekä neuvonta ja tiedotus. Jätehuoltopalvelujen tuottamiseen ei käytetä verovaroja.

Jätehuoltomääräykset

Katso tiedot jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

Lue lisää Jätehuoltomääräykset Arrow

Jätetaksat

Mistä jätemaksu koostuu?

Lue lisää Jätetaksat Arrow