Jätehuollon palvelutaso

Jätehuollon palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso. Palvelutasossa kerrotaan, millaisia kuljetus- ja vastaanottopalveluja sekä palveluneuvontaa ja viestintää Jätekukko toteuttaa. Lisäksi käsitellään jätelautakunnan toteuttamat jätehuollon viranomaispalvelut.

Jätelautakunta on hyväksynyt uuden jätehuollon palvelutason syksyllä 2023. Palvelutaso on voimassa vuoteen 2030 saakka, mutta sen ajantasaisuutta tarkastellaan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan voimassaolokauden puolivälissä.

Jätehuoltopalvelujen tilavaraukset kaavoituksessa

Jätehuollon palveluverkoston toimivan toteuttamisen varmistamiseksi on tärkeää, että kuntien kaavoituksessa otetaan huomioon jätehuollon tilatarpeet. Asiasta on laadittu kuntien kaavoittajia varten ohje, joka on vapaasti käytettävissä.

Jätehuollon ohjaus

Yleistä tietoa jätehuollon kehittämisestä

Lue lisää Jätehuollon ohjaus Arrow

Jätepoliittinen ohjelma

Tutustu jätehuollon kehittämistavoitteisiin ja -toimenpiteisiin

Lue lisää Jätepoliittinen ohjelma Arrow