Jätetaksat

Savo-Pielisen jätelautakunta päättää jätetaksasta. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut. Jätetaksa on määritelty kotitalouksien ja kuntien jätehuoltopalveluille sekä erikseen muille tahoille tarjottaville jätehuoltopalveluille.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu kahdesta osasta 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspistemaksusta. Lisäksi maksut on määritelty lisäpalveluille sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelylle.

Alla on esitelty kotitalouksien keskeisimmät jätemaksut (hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %). Jätemaksujen laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko. Jätetaksaan perustuvat hinnastot ovat myös Jätekukon verkkosivuilla. Kattavat tiedot kaikista jätemaksuista ovat ladattavissa taksatiedostoissa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Perusmaksu

Perusmaksu on asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen vuosimaksu.

Perusmaksulla katetaan Jätekukon ylläpitämän, kaikkien kotitalouksien käytössä olevan palveluverkoston kustannukset, kuten lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys, poistotekstiilien keräys ja osa ekopisteistä. Perusmaksulla katetaan myös tiedotuksen ja neuvonnan sekä viranomaistehtävien hoidon kustannukset.

Perusmaksut vuonna 2023

Asunnon tyyppi Perusmaksu euroa / vuosi
Vakituinen asunto (biojätettä ei lajitella kiinteistöllä) 46,50
Vakituinen asunto (biojäte lajitellaan kiinteistöllä) 25,00
Vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 15,00

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Sekajäteastioiden tyhjennysmaksut

Jos kiinteistöllä on käytössään oma jäteastia tai kimppa-astia, tulee perusmaksun lisäksi maksut jäteastian tyhjennyksistä.

Tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti.

Tyhjennysmaksut vuonna 2023

Sekajäteastian koko Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
astia 140 litraa 5,16 6,66
astia 240 litraa 6,32 7,82
astia 360 litraa 7,73 9,23
astia 660 litraa 10,71 12,21

Jos sekajäteastia on kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolella, laskutetaan tyhjennysmaksun lisäksi poikkeamamaksu (0,82 euroa/ alkava 500 metriä). Katso kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue karttapalvelusta.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Kierrätettävien jätteiden tyhjennysmaksut

Kierrätettäviä jätteitä voi ottaa tyhjennykseen jätelautakunnan hyväksymällä kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella. Katso kuljetusalue karttapalvelusta.

Tyhjennysmaksut vuonna 2023

Kierrätettävä jäte Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
Biojäte, astia maks. 240 litraa 5,57 6,44
Kartonkipakkaukset, astia maks. 800 litraa 5,57 6,44
Muovipakkaukset, astia maks. 800 litraa 5,57 6,44
Lasipakkaukset, astia maks. 360 litraa 5,57 6,44
Metalli, astia maks. 660 litraa 5,57 6,44

 

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Aluekeräyspistemaksu

Jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa, kiinteistölle tulee maksu aluekeräyspisteen käyttöoikeudesta.
Aluekeräyspistemaksu on vuosimaksu, joka oikeuttaa Jätekukon ylläpitämän sekajätteelle tarkoitetun keräyspisteen käyttöön. Joillakin aluekeräyspisteillä kerätään myös biojätettä.

Aluekeräyspistemaksut vuonna 2023

Asunnon tyyppi Aluekeräyspistemaksu (euroa/vuosi)
Vakituinen asunto, sekajätteen ja biojätteen keräys 174,00
Vakituinen asunto, sekajätteen keräys 154,00
Vapaa-ajan asunto, käytössä ympäri vuoden 90,00
Vapaa-ajan asunto, käytössä kesäajan (1.5.-30.9.) 48,00

 

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksassa määritellään lietteiden käsittelymaksut, kun lietteet kuljetetaan käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.

Lietteiden käsittelymaksu koostuu kuntien vesihuoltolaitoksille tulevasta vastaanottohinnan osuudesta sekä Jätekukolle tulevasta laskutuksen ja rekisterin hoidon osuudesta. Jätekukko laskuttaa lietteiden käsittelymaksun tavallisesti muun jätelaskun mukana.

Jätelautakunta ei päätä lietteiden kuljetushinnoista, vaan jätehuoltorekisteriin merkityt kuljetusyrittäjät päättävät näistä hinnoista ja niiden laskuttamisesta itse.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut vuonna 2023

Käsiteltävä liete Käsittelymaksu euroa/m3
Saostussäiliöliete 18,15
Umpisäiliöliete 5,80

Jätetaksat v. 2023

Määräykset ja taksat

Yleistä tietoa siitä, mitä jätehuoltomääräykset ja taksat ovat

Lue lisää Määräykset ja taksat Arrow

Jätehuoltomääräykset

Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

Lue lisää Jätehuoltomääräykset Arrow