Jätetaksat

Savo-Pielisen jätelautakunta päättää jätetaksasta. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut. Jätetaksa on määritelty kotitalouksien ja kuntien jätehuoltopalveluille sekä erikseen muille tahoille tarjottaville jätehuoltopalveluille.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu kahdesta osasta 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspistemaksusta. Lisäksi maksut on määritelty lisäpalveluille sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelylle.

Alla on esitelty kotitalouksien keskeisimmät jätemaksut (hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %). Jätemaksujen laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko. Jätetaksaan perustuvat hinnastot ovat myös Jätekukon verkkosivuilla. Kattavat tiedot kaikista jätemaksuista ovat ladattavissa taksatiedostoissa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Perusmaksu

Perusmaksu on asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen vuosimaksu.

Perusmaksulla katetaan Jätekukon ylläpitämän, kaikkien kotitalouksien käytössä olevan palveluverkoston kustannukset, kuten lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja osa ekopisteistä. Perusmaksulla katetaan myös tiedotuksen ja neuvonnan sekä viranomaistehtävien hoidon kustannukset.

Perusmaksut vuonna 2020

Asunnon tyyppi Perusmaksu euroa / vuosi
Vakituinen asunto (biojätettä ei lajitella kiinteistöllä) 36,65
Vakituinen asunto (biojäte lajitellaan kiinteistöllä) 18,65
Vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 11,45

 

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jos kiinteistöllä on käytössään oma jäteastia tai kimppa-astia, tulee perusmaksun lisäksi maksut jäteastian tyhjennyksistä.

Tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti.


Sekajätteen tyhjennysmaksut vuonna 2020

Sekajäte Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
astia 140 litraa 4,35 5,77
astia 240 litraa 5,42 6,83
astia 360 litraa 6,70 8,11
astia 660 litraa 9,44 10,85

Jos sekajäteastia on kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen (ent. perusnoutoalue) ulkopuolella, laskutetaan tyhjennysmaksun lisäksi reittipoikkeamamaksu (0,68 euroa / alkava 500 metriä). Katso kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue karttapalvelusta.

 

Hyötyjätteiden tyhjennysmaksut vuonna 2020

Biojäte Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
astia maks. 240 litraa 4,60 5,32
Kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
astia maks. 800 litraa 4,60 5,32
Lasipakkaukset ja metalli
Maksu euroa/tyhjennys (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki) Maksu euroa/tyhjennys (muut kunnat)
astia maks. 360 litraa veloituksetta, jos riittävä kertymä veloituksetta, jos riittävä kertymä

 

Hyötyjäteastian voi ottaa tyhjennykseen jätelautakunnan hyväksymällä kuljetusalueella. Katso hyötyjätteiden kuljetusalue karttapalvelusta.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Aluekeräyspistemaksu

Jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa, kiinteistölle tulee maksu aluekeräyspisteen käyttöoikeudesta.
Aluekeräyspistemaksu on vuosimaksu, joka oikeuttaa Jätekukon ylläpitämän sekajätteelle tarkoitetun keräyspisteen käyttöön.

Aluekeräyspisteen käyttömaksut vuonna 2020

Asunnon tyyppi Aluekeräyspistemaksu (euroa/vuosi)
Vakituinen asunto 127,00
Vapaa-ajan asunto, käytössä ympäri vuoden 75,00
Vapaa-ajan asunto, käytössä kesäajan (1.5.-30.9.) 38,50

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksassa määritellään lietteiden käsittelymaksut, kun lietteet kuljetetaan käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.

Lietteiden käsittelymaksu koostuu kuntien vesihuoltolaitoksille tulevasta vastaanottohinnan osuudesta sekä Jätekukolle tulevasta laskutuksen ja rekisterin hoidon osuudesta. Jätekukko laskuttaa lietteiden käsittelymaksun tavallisesti muun jätelaskun mukana.

Lietteiden käsittelymaksut vuonna 2020

Käsiteltävä liete Käsittelymaksu euroa/m3
Saostussäiliöliete 17,55
Umpisäiliöliete 5,60

Jätelautakunta ei päätä lietteiden kuljetushinnoista, vaan jätehuoltorekisteriin merkityt kuljetusyrittäjät päättävät näistä hinnoista ja niiden laskuttamisesta itse.

Voimassa olevat jätetaksat

Määräykset ja taksat

Yleistä tietoa siitä, mitä jätehuoltomääräykset ja taksat ovat

Lue lisää Määräykset ja taksat Arrow

Jätehuoltomääräykset

Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

Lue lisää Jätehuoltomääräykset Arrow