Jätehuollon ohjaus

Jätelautakunnan toimialueen kunnilla on yhteinen jätehuoltoviranomainen ja yhteinen jäteyhtiö. On tärkeää, että niillä on myös yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa kehitetään alueella. Tätä varten kunnilla on yhteinen jätepoliittinen ohjelma.

Jätepoliittisen ohjelman pohjalta jätelautakunnassa laaditaan ja hyväksytään jätehuollon palvelutaso. Jätehuollon palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso.

Jätepoliittinen ohjelma

Jätehuollon kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet

Lue lisää Jätepoliittinen ohjelma Arrow

Jätehuollon palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Jätehuollon palvelutaso Arrow