Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisella ohjelmalla kunnat ohjaavat jätehuollon kehittämistä alueellaan. Ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta ja seuraa sen toteutumista. Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman. Nykyinen ohjelma on voimassa vuoteen 2022. Uutta, vuoteen 2030 tähtäävää ohjelmaa ollaan laatimassa parhaillaan.

Kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat jätepoliittista ohjelmaa. Yleisenä tavoitteena on, että alueella on asukkaiden tarpeita palveleva jätehuolto, jonka avulla edistetään kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua.

Jätehuollon kehittäminen

Tietoa uuden jätepoliittisen ohjelman ja palvelutason laadinnasta

Lue lisää Jätehuollon kehittäminen Arrow

Palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Palvelutaso Arrow