Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisella ohjelmalla kunnat ohjaavat jätehuollon kehittämistä ja kiertotalouden edistämistä alueellaan. Ohjelmassa esitetään kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat jätepoliittista ohjelmaa.

Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta ja seuraa sen toteutumista. Uusi, vuoteen 2030 tähtäävä ohjelma on kunnissa hyväksyttävänä. Suurin osa jätelautakunnan toimialueen kunnista on jo ohjelman hyväksynyt, loput kunnat käsittelevät asian vielä loppuvuoden 2023 aikana.

Jätehuollon kehittäminen

Tietoa uuden jätepoliittisen ohjelman laadinnasta

Lue lisää Jätehuollon kehittäminen Arrow

Palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Palvelutaso Arrow