Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisella ohjelmalla kunnat ohjaavat jätehuollon kehittämistä alueellaan. Ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta ja seuraa sen toteutumista. Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman. Nykyinen ohjelma on voimassa vuoteen 2022.

Kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat jätepoliittista ohjelmaa. Yleisenä tavoitteena on, että alueella on asukkaiden tarpeita palveleva jätehuolto, jonka avulla edistetään kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua.

Jätehuollon ohjaus

Yleistä tietoa jätehuollon kehittämisestä

Lue lisää Jätehuollon ohjaus Arrow

Palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Palvelutaso Arrow