Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisessa ohjelmassa määritellään, miten kunnallista jätehuoltoa kehitetään ja kiertotaloutta edistetään toimialueella tulevina vuosina. Vuoteen 2030 tähtäävässä ohjelmassa kunnallisen jätehuollon toimijat ovat yhdessä määritelleet kehittämistavoitteita jätteettömyyden ja materiaalienkierron edistämiseksi sekä jätehuoltopalveluiden kehittämiseksi. Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmaan on määritelty konkreettisia toimenpiteitä, joita toimialueen kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat ohjelman toimikaudella.

Kaikki toimialueen kunnat ovat vuoden 2023 aikana hyväksyneet ohjelman ja sitoutuneet näin yhteisiin tavoitteisiin. Savo-Pielisen jätelautakunta seuraa ohjelman toteutumista.

Ohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä

Jätelautakunta valmisteli vuoteen 2030 tähtäävän jätepoliittisen ohjelman vuosien 2022-2023 aikana yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä myös keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten näkemyksiä jätehuollon kehittämisen suuntaviivoista ja painopisteistä.

Yhteenvedot työpajojen ja kyselyn tuloksista ovat ohessa. Aineistoja on hyödynnetty jätepoliittisen ohjelman valmistelussa.

Jätepoliittisen ohjelman luonnos oli kuntien ja kuntalaisten kommentoitavana kevättalvella 2023. Kuntalaisten näkemykset sekä kuntien ja muiden tahojen lausunnot on otettu huomioon ohjelmassa.

Jätehuollon ohjaus

Yleistä tietoa jätehuollon kehittämisestä

Lue lisää Jätehuollon ohjaus Arrow

Palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Palvelutaso Arrow