Uudet jätetaksat voimaan 1.1.2023

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Jätetaksassa määritellään maksut kotitalouksien jätehuoltopalveluille, jotka kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Jätemaksuihin tulee korotusta, koska kuljetuskustannukset ja osin muutkin palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Korotus nostaa kotitalouksien jätemaksuja tyypillisesti noin 7-10 %, mikä tarkoittaa noin euron korotusta jätehuollon kuukausikustannuksiin. Jätemaksuihin vaikuttaa paljon se, miten paljon jätettä syntyy ja mitä jätehuoltopalveluja kiinteistöllä on käytössä.

Kaikille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille kuuluu huoneistokohtainen perusmaksu. Maksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto eli lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet ja poistotekstiilien keräys. Vakituisen asunnon perusmaksun suuruus on jatkossa 25 euroa vuodessa, jos biojätteet lajitellaan eli biojätteelle on kiinteistöllä kompostointi tai erilliskeräys. Jos biojätettä ei lajitella, on maksun suuruus 46,50 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla maksu on jatkossa 15 euroa vuodessa.

Kuljetuskustannusten kasvamisen vuoksi jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat jätelajista riippuen 4–13 %. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset. Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuilla katetaan vain keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset. Näiden kierrätettävien jätteiden tyhjennyshinnat voidaan pitää sekajätteen tyhjennyshintaa alhaisempina sen ansiosta, että sekajätteen maksuilla katetaan osin myös kierrätettäviin jätteisiin liittyviä kustannuksia.

Lue lisää jätetaksoista >