Muutoksia yritysten vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuihin

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan muutoksen vuoden 2022 alussa voimaan tulleisiin jätetaksoihin. Muutos tehtiin yrityksiltä sekä julkisilta organisaatioilta vastaanotettavien vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuihin. Muutos ei koske kotitalouksien vaarallisia jätteitä, jotka vastaanotetaan edelleen maksutta.

Tähän saakka Jätekukko on ottanut vaarallisia jätteitä vastaan yrityksiltä hyvin rajatusti. Koska yksityinen jätehuoltopalvelujen tarjonta alueella on muuttunut, on Jätekukon järjestämälle palvelulle yhä enemmän tarvetta. Jätekukko onkin tehnyt toiminnallisia muutoksia, joiden ansiosta se voi palvella yrityksiä entistä laajemmin. Jatkossa Jätekukko järjestää lajitteluasemilla erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille erikseen määriteltyjen vaarallisten jätteiden vastaan­ottoa, kun kyseessä on pienet jätemäärät.

Uuden, 1.4.2022 voimaan tulevan hinnoittelun mukaan erilaiset vaaralliset jätteet on jaettu kolmeen ryhmään niiden vastaanoton ja käsittelyn aiheuttamien kustannusten mukaan. Kullekin ryhmälle on omat hinnat, jotka perustuvat jäte-erän painoon. Uudet hinnat voi tarkistaa päivitetyistä taksoista.