Jätetaksat käsittelyssä – jätemaksuihin odotettavissa pientä korotusta

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnokset ensi vuoden jätetaksoiksi. Taksoissa määritellään maksut lakisääteisille kunnallisille jätehuoltopalveluille, jotka järjestää kuntien jäteyhtiö, Jätekukko.

Kotitalouksien jätemaksun rakenne pidetään ennallaan. Maksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Kustannusten nousun vuoksi jätemaksuihin on tulossa korotuksia. Kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannukset nousevat korotusten myötä tyypillisissä tilanteissa 0,50–1,00 euroa kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa kiinteistön jätehuoltopalvelut ja syntyvän jätteen määrä.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien rakenteet ja ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet, sekä poistotekstiilien keräys. Kustannusten nousun vuoksi vakituisten asuntojen perusmaksua esitetään korotettavaksi 2,50–3,00 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on nousemassa euron vuodessa.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen kuljetuskustannukset ovat pysymässä ennallaan, mutta käsittelykulut ja yleiset kustannukset ovat kasvaneet. Tämän vuoksi sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa astiakoosta riippuen 3–9 %:n korotus. Korotus on matalin pienillä jäteastioilla ja suurin isoimmilla jäteastioilla.

Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset. Hinnat ovat sekajätteen tyhjennyshintaa alemmat, koska Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon ja asiakaspalvelun kulut, kohdistetaan yksistään sekajätteen maksuihin. Näin taksalla kannustetaan kierrätettävien jätteiden erilliskeräykseen.

Muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennyshinnat ovat säilymässä ennallaan. Biojäteastioiden hinnoittelua esitetään sen sijaan muuttavaksi niin, että kotitalouksille otetaan käyttöön eri tyhjennyshinnat 140 ja 240 litran jäteastialle. Muutoksella pyritään siihen, että jätemaksu vastaa paremmin syntyvää biojätemäärää. Jatkossa 140 litran jäteastian tyhjennyshinta on taksaesityksen mukaan noin 15 % edullisempi kuin 240 litran jäteastian tyhjennyshinta. Biojätteen 240 litran jäteastian tyhjennyshintaan esitetään muutoksen myötä 5 %:n korotus.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa ja kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 6.11.2023 asti mielipiteitä taksamuutoksista. Lisätietoa asiasta on kuulutuksessa. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan.