Jätemaksuihin odotettavissa korotusta kustannusten nousun vuoksi

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen uudeksi jätetaksaksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Jätetaksassa määritellään maksut kotitalouksien jätehuoltopalveluille. Palvelut järjestää kuntien omistama jäteyhtiö, Jätekukko.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Nämä maksut pysyivät samalla tasolla ja osin laskivat vuosina 2017–2020. Lainsäädäntömuutosten ja kustannusten nousun vuoksi maksuja nostettiin vuodelle 2021. Korotustarvetta on myös vuodelle 2022.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Lajitteluasemien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn kustannusten nousun vuoksi perusmaksuun esitetään korotusta. Vakituisilla asunnoilla perusmaksun korotus on 2,30–4,50 euroa ja vapaa-ajan asunnoilla 1,25 euroa vuodessa. Kuukausitasolle laskettuna muutos on noin 0,10–0,40 euroa.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset pysyvät vuonna 2022 ennallaan, mutta kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi. Lisäksi yleisissä kuluissa on hieman kasvua. Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa tämän vuoksi astiakoosta riippuen 4–6 %:n korotus.

Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnoilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Kaikilla hyötyjätteillä eli biojätteellä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksilla sekä metallilla on yksi yhtenäinen tyhjennyshinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi noin 7 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin.

Viime vuosina sekajäteastioiden tyhjennysmäärät ovat laskeneet noin 1,5–2 % vuodessa. Koska kunnallisen jäteyhtiön asiakaspalvelun, hallinnon, ICT-järjestelmien ja toimitilojen kulut ym. yleiset kustannukset katetaan ainoastaan sekajätemaksuilla, sekajätteen tyhjennysmäärien pienetessä näiden kustannusten osuus tyhjennyshinnassa on noussut. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmäärät ovat taas viime vuosina kasvaneet, mutta niiden tyhjennysmaksuilla katetaan ainoastaan suorat keräyksen ja kuljetuksen kustannukset, ei siis lainkaan jäteyhtiön henkilöstökuluja tai muita yleisiä kuluja. Tällä tavalla hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat on pidetty edullisina ja taksalla kannustetaan hyötyjätteiden erilliskeräykseen ja kierrättämiseen.

Esitettyjen taksamuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 12.11. asti mielipiteitä taksamuutoksista. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan. Jätelautakunnan on joka tapauksessa hyväksyttävä taksa sellaisena, että jätemaksuilla saadaan katettua kokonaisuudessaan kuntalaisten jätehuoltopalvelujen kustannukset.