Jätelakiuudistus vaikuttaa alueen jätehuoltoon

Meneillään oleva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan monin tavoin kunnalliseen jätehuoltoon. Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan jätelakiesityksen keskeistä sisältöä ja sitä, miten lainsäädäntöön esitetyt muutokset vaikuttavat alueen jätehuoltoon ja jätelautakunnan päätöksentekoon. Jätelakiuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä kierrätystä, joten jätelakiin ollaan ottamassa nykyistä tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen.

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella biojätteelle ja kartonkipakkauksille on oltava erilliskeräys taajamissa kaikilla vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Biojätteen erilliskeräys tulee tästä vielä laajenemaan. Muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin erilliskeräysvelvoite koskee nyt vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Lähivuosina näitäkin jätteitä on kerättävä taajamien vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä. Kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää jatkossakin hyötyjätteiden keräyksen asuinkiinteistöiltä.

Kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi hyötyjätteitä kerätään ekopisteissä. Valtakunnallinen Rinki-ekopisteverkosto tulee todennäköisesti tulevaisuudessa supistumaan. Jätekukko voi edelleen täydentää Rinki-ekopisteverkostoa omilla ekopisteillään, millä parannetaan asukkaille tarjottavaa palvelua. Vuonna 2023 alkaa uutena keräys tekstiilijätteelle, jolle Jätekukon on järjestettävä vastaanottopisteitä esimerkiksi lajitteluasemille.

Jätelautakunta tulee vielä ratkaisemaan jätehuoltomääräyksissä ja palvelutasossa, miten kattavasti hyötyjätteitä erilliskerätään. Samalla tarkastellaan laajemminkin jätehuollon sääntelyä ja jätehuoltopalvelujen tarjoamista alueella. Myös jätetaksaa aletaan uudistamaan ottaen huomioon toisaalta kasvavat hyötyjätteiden keräyksen kustannukset ja toisaalta se, että tuottajat tulevat maksamaan loppuvuodesta 2023 lähtien osan pakkausjätteiden keräyksen kustannuksista. Jätelautakunnan päätöksen mukaan jätehuoltomääräyksiä, taksaa ja palvelutasoa päivitetään loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana. Kuntalaisia kuullaan muutoksia tehtäessä.