Jätekukolle lupa uudelle laajennettujen jätteenkuormausaikojen kokeilulle

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista ajalle 12.7.-31.7.2021. Poikkeaminen mahdollistaa kokeilun, jossa Jätekukko selvittää, millaisia vaikutuksia laajennetuilla kuormausajoilla on jätteenkuljetusten toimintavarmuuteen, ja miten asiakkaat kokevat aikaiset ja myöhäiset jätteenkuljetusajat. Kokeilu toteutetaan nyt toisen kerran; ensimmäinen kokeilu oli vuodenvaihteessa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa kokeilun aikana jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23.

Kesäajalle ajoittuvan kokeilun tavoitteena on selvittää, olisiko varhaisilla ja myöhäisillä kuormausajoilla mahdollista vaikuttaa kesään ja lomakauteen liittyviin jätehuollon toimivuuden haasteisiin. Näitä ovat merkittävästi lisääntyvät astiatyhjennys- ja jätemäärät sekä kasvavien ajomatkojen aiheuttamat tyhjennys- ja ajoaikojen pitkittymiset. Kun aikataulut ovat hyvin tiukat, voivat esimerkiksi kalustorikot viivästyttää jätteenkuljetuksia huomattavasti. Laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Jätelautakunta on päätöksessään edellyttänyt, että Jätekukko tiedottaa asukkaille laajennetun kuormausajan kokeilusta ja toteuttaa kokeilun jälkeen kyselyn niille asukkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Jätekukon on myös tiedotettava kokeilun tuloksista kokeilun päätyttyä. Vuodenvaihteessa toteutetun kyselyn tulosten mukaan suurin osa asiakkaista ei kokenut aikaisia ja myöhäisiä jätteenkuormausaikoja häiritsevinä.