Jätekukolle lupa poiketa jätehuoltomääräyksistä häiriötilanteessa ja sen jälkeen

Jätekukon järjestämissä jätteenkuljetuksissa on ollut häiriötila, joka alkoi yhden kuljetusurakoitsijan konkurssiin hakeutumisesta (10.2.2023) ja vaikeutui kuljetusalan lakon aikana (15.2.-21.2.2023). Häiriötilanteen vuoksi jätteenkuljetuksia ei ole saatu toteutettua aikataulussa ja tilanteen normalisoitumiseen menee aikaa.

Jätekukko on hakenut häiriötilan vuoksi jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä poikkeamista. Jätekukko ei voi kaikilta osin noudattaa jätehuoltomääräysten mukaisia jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä. Häiriötilan aikana ja sitä purettaessa jätteenkuljetuksia on priorisoitu ja priorisoidaan edelleen jätelajeittain, kohteittain ja alueittain.

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle luvan poiketa jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysväleistä siten, että pidennykset tyhjennysväleihin kohdistetaan ensisijaisesti vähiten haittaa aiheuttaviin jätteisiin, vähän jätettä tuottaviin kohteisiin ja haja-asutusalueille. Sekajätteellä tyhjennykset ovat olleet pisimmillään myöhässä noin kaksi viikkoa, pakkausjätteillä viiveet ovat olleet paikoin tätä enemmän. Biojätteen tyhjennyksiin viivästykset eivät ole kohdistuneet.

Koska kuljetusalan toinen lakko ei toteutunut, Jätekukko on päässyt jo purkamaan jätteenkuljetusten viiveitä. Jätekukko hoitaa jätteen kuormausta mahdollisuuksien mukaan jätehuoltomääräysten mukaisin laajennetuin kuormausajoin eli arkisin klo 5–23 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6–22. Jätekukon tavoitteena on saada jätteenkuljetukset normalisoitumaan maaliskuun loppuun mennessä.