Jätehuoltomääräyksiin valmisteltu muutoksia

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan jätehuoltomääräysten muuttamista. Määräyksiin on tulossa muutoksia, jotka kohdistuvat erityisesti sääntelyyn siitä, miten kiinteistöt liitetään sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden jätehuoltoon.

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat vähitellen laajentuneet niin tällä alueella kuin valtakunnallisestikin. Kun eri alueilla on saatu kokemuksia jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisesta, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta osin tai kokonaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ulkopuolelle.

Jotta kiinteistöt saadaan jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti tehokkaasti keräyksen piiriin, määräyksiin esitetään muutosta siihen, miten velvoitteet toteutetaan. Mikäli kiinteistön haltija ei itse tilaa kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne lähtökohtaisesti ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan aluekeräyspisteisiin, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Jätehuoltomääräykset ovat nyt luonnosvaiheessa ja kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin, lisätietoa vaikuttamismahdollisuuksista on kuulutuksessa. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista myöhemmin keväällä ja muutosten on määrä tulla voimaan syksyllä 2024.