Jätehuollon palvelutasoluonnos nähtäville – kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa

Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen jätehuollon palvelutasoksi vuoteen 2030. Palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko toteuttaa. Näitä ovat jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaisen toteuttamille viranomaispalveluille.

Palvelutasoluonnoksen merkittävimmät muutokset voimassa olevaan palvelutasoon nähden koskevat kierrätettävien jätteiden aluekeräystä ja lajitteluasemapalvelua. Jätehuoltopalvelujen saavutettavuuden parantamista on toivottu laajasti palvelutasoa valmistellessa, ja toiveeseen on pyritty vastaamaan täydentävien ekopisteiden lisäämisellä, muovipakkausten keräyksen laajentamisella sekä lajitteluasemapalvelun kehittämisellä.

Asukkaat voivat esittää näkemyksiään jätehuollon palvelutason luonnoksesta 18.8.2023 saakka. Mielipiteet voi lähettää jätelautakunnalle kirjallisesti tai sähköpostitse. Ehdotus jätehuollon palvelutasoksi viedään jätelautakunnalle hyväksyttäväksi syksyllä 2023.