Jätetaksat muutettavana

Yleistä taksamuutoksista

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätetaksat, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää.

Savo-Pielisen jäteautakunnan alueella jätemaksujen yleinen taso on parina viime vuonna pysynyt ennallaan tai laskenut. Nyt jätemaksuja on kuitenkin korotettava. Taksan korotustarvetta aiheuttavat lainsäädännön aiheuttamat toiminta­ympäristön muutokset ja palvelujen kustannusten nousu.

Korotukset perusmaksuihin ja järjestetyn jätehuollon maksuihin

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Näiden palvelujen kustannukset ovat nousseet. Kotitalouksilta vuosittain laskutettavaa perusmaksua esitetään tämän vuoksi korotettavaksi 7 %.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset, kuten asiakaspalvelun ja hallinnon kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset sekä Jätekukon asiakaspalvelun kustannukset ovat palvelutason parantamisen myötä kasvaneet. Sekajätteen tyhjennysmaksuihin on tulossa siksi 1-4 %:n korotus astian koosta riippuen.

Biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnat ollaan säilyttämässä kotitalouksilla ennallaan. Lasille ja metallille ollaan ottamassa käyttöön samat tyhjennyshinnat kuin muilla hyötyjätteillä. Hyötyjätteiden tyhjennyshinnoilla katetaan kierrätettävien jätteiden suorat keräyksen kustannukset. Aikaisemmin lasipakkausten ja metallin keräyskustannukset on katettu sekajätemaksuilla.

Muutokset lajitteluasemien ja jätekeskuksen maksuihin

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulla kuuluvilla asiakkailla eli erityisesti yritysasiakkailla muutokset jäteastioiden tyhjennyshinnoissa ovat osin erilaiset kuin kotitalouksilla. Yritysasiakkailla nousee sekajätteen tyhjennyshinnan lisäksi biojäteastian tyhjennyshinta, jotta maksulla saadaan katettua kaikki biojätteen keräyksen ja käsittelyn kustannukset. Muiden hyötyjätteiden tyhjennyshinnat vastaavat keräyksen kustannuksia, ja ne on tarkoitus pitää ennallaan.

Jätetaksassa on hinnat peräkärrykuormille, joita otetaan vastaan lajitteluasemilla. Tämä pienkuormamaksu veloitetaan, kun kuormassa on energiahyödynnettävää tai loppusijoitettavaa jätettä, kuten sekalaista rakennus- ja purkujätettä. Maksulla katetaan jätteen lajittelun ja käsittelyn kustannuksia, jotka ovat kohonneet.

Jotta pienkuormamaksut vastaisivat paremmin kustannuksia, esitetään siirtymistä entistä tarkempaan kuormakoon mukaiseen hinnoitteluun. Nämä hinnat myös ohjaavat lajittelemaan jätteet paremmin. Pienimpien vastaanotettavien kuormien hinta laskee, kun taas suurimpien kuormien hinta nousee huomattavasti.

Jätekeskuksella vastaanotettavien isojen jäte-erien hinnoitteluun tulee joitakin muutoksia kustannusten nousun vuoksi.

Vaikutusmahdollisuudet

Jätetaksat ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaiset voivat edelleen vaikuttaa taksojen kehittämiseen. Aineistot ovat nähtävillä 29.10.2020 saakka.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti nähtävilläol­oaikana jätelautakunnalle, PL 1097, 70111 Kuopio tai jatelautakunta(at)kuopio.fi. Jätelautakunta päättää taksasta loppuvuoden kokouksessaan.

Lisätietoja asiasta Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelusta puh. (017) 185 668 ja jatelautakunta(at)kuopio.fi.