Vaikuta jätehuollon kehittämiseen – jätepoliittinen ohjelma luonnosvaiheessa

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen kuntien yhteiseksi jätepoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet kunnallisen jätehuollon kehittämiselle sekä kiertotalouden edistämiselle jätelautakunnan toimialueen 15 kunnassa.

Jätelautakunta valmisteli uuden jätepoliittisen ohjelman vuoden 2022 aikana yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä siitä, mitä jätehuollossa olisi tärkeää kehittää.

Nyt käsittelyssä oleva jätepoliittinen ohjelma toimii jätehuollon suunnannäyttäjänä vuoteen 2030 saakka.  Ohjelman asiakokonaisuudet ovat seuraavat:

  • jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen;
  • kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste;
  • asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää jätettä siten, että syntyvä jätemäärä on vuonna 2030 pienempi kuin vertailuvuonna 2020. Kierrätysastetta halutaan nostaa nykyisestä noin 47 %:sta merkittävästi – tavoitteena on, että jätteistä kierrätettäisiin 65 %. Lisäksi tavoitteena on, että asiakastyytyväisyys jätehuoltopalveluihin on korkealla tasolla ja jätehuolto toteutetaan alueella hiilineutraalisti.

Jätepoliittisen ohjelman luonnos on asukkaiden kommentoitavissa 17.3.2023 saakka. Jätelautakunta käsittelee jätepoliittista ohjelmaa vielä keväällä, jolloin otetaan huomioon kuntalaisten näkemykset sekä kuntien ja muiden tahojen lausunnot. Tämän jälkeen ohjelma esitetään kuntiin hyväksyttäväksi. Näin kaikki alueen kunnat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.