Katsaus jätevesilietteiden jätehuoltoon – asiakkaat tyytyväisiä kuljetuspalveluihin

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Kiinteistöillä syntyvien jätevesilietteiden kuljetukset on järjestetty niin, että asukkaat tilaavat tyhjennykset haluamaltaan jätehuoltorekiseriin merkityltä urakoitsijalta. Urakoitsijoiden tiedot on listattu Jätekukon verkkosivuille. Nämä urakoitsijat kuljettavat lietteet Jätekukon osoittamille kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Kuljettajat päättävät itse kuljetushinnoista, kun taas Jätekukon laskuttamasta käsittelyhinnasta päättää jätelautakunta.

Jätelautakunta selvitti muutamaan toimialueensa kuntaan kohdistetulla asiakaskyselyllä jätevesilietteiden tyhjennysten toimivuutta. Kyselyn tulosten mukaan asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä palveluun. Asiakkaat ovat saaneet tilattua kiinteistöilleen lietetyhjennykset pääsääntöisesti tyhjennystarpeen mukaan ja tyhjennykset ovat hoituneet ongelmitta. Valtaosa tilaa tyhjennykset aina tietyltä tutulta kuljettajalta.

Useimmat asiakkaat toivovat jätevesilietteiden kuljetusten jatkumista entisellään. Asiakkaat antoivat kuitenkin myös palautetta kuljetusyrityksille siitä, miten he toivoisivat palvelua parannettavan. Asiakkaat toivoivat kuljetusurakoitsijoilta esimerkiksi paremmin tietoja palveluista, kuten siitä, milloin tietyllä alueella hoidetaan kuljetuksia ja etukäteistietoa tyhjennyksen toteutusajasta. Myös lisää hintakilpailua toivottiin. Palautteet välitetään edelleen alueella toimiville kuljettajille.