Kuulutukset

Kuulutuksissa annetaan tietoa jätelautakunnassa käsittelyssä olevista tai päätetyistä asioista.


Jätetaksat muutettavana - kuntalaisilla mahdollisuudet vaikuttaa


Käsiteltävänä olevat taksat

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätetaksat, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Jätetaksassa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Toinen taksoista koskee kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia kotitalouksia sekä kuntien hallinto- ja palvelutoimintaa, toinen kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia toimijoita, kuten yrityksiä (TSV).

Kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan taksa

Kotitalouksien jätemaksu koostuu uudessakin taksassa asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja tämän lisäksi tulevasta järjestetyn jätehuollon maksusta. Perusmaksut ja sekajätteen tyhjennyshinnat ovat säilymässä ennallaan. Sen sijaan biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshintoja lasketaan. Biojäte- ja kartonkiastian tyhjennyshinnat laskevat Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä 15-17 % ja muissa alueen kunnissa 22-29 %. Muovipakkausten tyhjennyshinta pudotetaan noin puoleen entisestä, koska muovipakkausten lajittelu on ollut onnistunutta ja kerätyt pakkaukset on saatu toimitettua materiaalihyötykäyttöön. Lasipakkausten ja metallin tyhjennykset säilyvät veloituksettomina.

Hintojen alentaminen on mahdollista, koska jätteenkuljetukset on saatu kilpailutettua onnistuneesti ja Riikinvoiman ekovoimalaitos on toiminut vakaasti ja varmasti. Hinnanalennukset kohdistetaan hyötyjätteiden tyhjennyksiin, millä pyritään edistämään kierrätystä ja vastaamaan EU:ssa asetettuihin tiukentuviin kierrätysvaatimuksiin. Hyötyjätteet on tärkeää saada kierrätettyä, jottei materiaaleja hukata. Hyötyjätteiden lajittelu pois sekajätteen joukosta on tärkeää myös siksi, että biojäte, lasi ja metalli haittaavat sekajätteen energiahyötykäyttöä Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa.

TSV-jätetaksa

TSV-jätehuoltopalvelut ovat kunnallisen jäteyhtiön elinkeinotoiminnalle järjestämiä jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija pyytää palvelua yksityisen palveluntarjonnan puutteiden vuoksi. Kustannusperusteisuuden ja ohjaavuuden vuoksi TSV-jätemaksut poikkeavat kotitalouksien jätemaksuista siten, että jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat korkeammat.

Sekajätteen tyhjennyshinnat pysyvät TSV-asiakkailla ennallaan. Kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä metallin jäteastioiden tyhjennyshinnat laskevat. Jätekeskuksella ja lajitteluasemilla vastaanotettujen kuormien maksut säilyvät pääosin ennallaan. Joidenkin jätelajien vastaanottohinnat nousevat kustannusten nousun vuoksi.

Vaikutusmahdollisuudet

Jätetaksat ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaiset voivat edelleen vaikuttaa taksojen kehittämiseen. Aineistot ovat nähtävillä 2.10.–30.10.2018 ja niihin voit tutustua seuraavista linkeistä:

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti nähtävilläol­oaikana jätelautakunnalle, PL 1097, 70111 Kuopio tai jatelautakunta(at)kuopio.fi. Jätelautakunta päättää taksasta marraskuun kokouksessaan.

Nähtävillä olevat asiat

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 lähtien (nähtävillä 30.10.2018 saakka)

Luonnos TSV-taksaksi 1.1.2019 lähtien (nähtävilä 30.10.2018 saakka)