Kuulutukset

Kuulutuksissa annetaan tietoa jätelautakunnassa päätetyistä asioista.

Nähtävillä olevat asiat

 Jätehuollon palvelutasoluonnos
(nähtävillä 30.4.2018 saakka)