• Määräykset

    Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

  • Kokoukset

    Jätelautakunnan pöytäkirjat, kokoustiedotteet ja kuulutukset

  • Asiointi ja lomakkeet

    Tietoa jätehuollosta ja mahdollisuus hakea poikkeavia järjestelyjä

Jätehuollon palvelutaso vuodesta 2018 alkaen

Mitä me teemme?

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa 16 kunnan jätehuollon viranomaistehtävät. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Jätehuollon palveluista toimialueellamme vastaa kuntien jäteyhtiö Jätekukko. Jätekukko hoitaa jätehuollon käytännön järjestämisen eli tarjoaa asukkaille jätehuoltopalvelut.