Jätetaksat

Savo-Pielisen jätelautakunta päättää jätetaksasta. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut.

Jätemaksuilla rahoitetaan kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille tarjottavat jätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys ja kuljetus, hyötykäyttö ja muu käsittely sekä neuvonta ja tiedotus.

Jätelautakunta päättää jätemaksuista, mutta laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko. Jätetaksaan perustuvat hinnastot ovat Jätekukon verkkosivuilla.

Voimassa olevat taksat