Jätehuoltomääräykset muuttuvat – laajempaa hyötyjätteiden erilliskeräystä ja joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi päivitetyt kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.4.2019. Määräysmuutoksilla vastataan tiukkeneviin kierrätystavoitteisiin, edistetään jätehuollon toimivuutta ja lisätään osin joustoja kiinteistöjen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat, mitä on laajasti kannatettu. Muovipakkauksia, lasipakkauksia ja metallia on kerättävä erikseen 1.10.2019 lähtien kaikilta sellaisilta taajamissa sijaitsevilta kiinteistöiltä, joilla on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Biojätteen ja kartonkipakkausten keräysvelvoite säilyy ennallaan eli keräysvelvoitteen rajana on 5 asuinhuoneistoa. Kun hyötyjätteiden keräysastiat ovat taloyhtiön keräyspaikassa asukkaita lähellä, on kierrättäminen helppoa.

Jäteastiat on sijoitettava jätehuoltomääräysten mukaan taajamissa jätekatokseen, kun keräyspaikkaa käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa tai keräyspaikalla on enemmän kuin kolme jäteastiaa. Aikaisemmin katosvaatimus oli tätä tiukempi ja jo kolmelle astialle oli järjestettävä katos. Nyt pienimmät taloyhtiöt ja omakotitalojen kimpat, jotka ottavat vapaehtoisesti keräykseen sekajätteen lisäksi esimerkiksi biojätteen ja muovipakkaukset, eivät välttämättä tarvitse jäteastioille katosta. Jätekatos on kuitenkin suositeltavaa järjestää, koska se helpottaa keräyspaikan kunnossapitoa ja edistää siisteyttä.

Kun jätteet lajitellaan huolellisesti, sekajätteen määrä pienenee. Sekajätteen tyhjennysväli väljenee tämän vuoksi hieman sellaisilla 1-2 henkilön talouksilla, joilla biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, ja jätettä syntyy vain vähän. Tällaiset taloudet voivat tyhjennyttää jatkossa jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee. Aiemmin on edellytetty, että sekajäteastiat tyhjennetään taajamissa kesäaikaan neljän viikon välein.

Jätehuoltomääräyksiin on tehty edellä mainittujen muutosten lisäksi tarkennuksia mm. kompostointi-ilmoitusten voimassaoloaikaa, jäteastioita ja keräyspaikkoja sekä poikkeuksellisia jätteenkuormausaikoja koskevaan sääntelyyn. Lisäksi on joustavoitettu saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysvelvoitteita. Sellaisista velvoittavista muutoksista, jotka edellyttävät toimenpiteitä kiinteistöillä, tiedotetaan kiinteistön haltijoita jätelautakunnan tai kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, toimesta.