Jätetaksamuutokset 1.7.2021 alkaen

Hyväksytyt muutokset taksoihin

Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymissä jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Voimassa oleviin jätetaksoihin on tehty jätelautakunnan kokouksessa 3.6.2021 muutamia muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.7.2021. Taksapäätös perusteineen on jätelautakunnan päätöspöytäkirjassa.

Jätelautakunnan päättämät muutokset koskevat seuraavia jätetaksoja:

  • jätetaksa, jossa määritellään maksut kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätehuoltopalveluille, kuten kotitalouksien palveluille;
  • TSV-taksa, jossa määritellään maksut kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätehuoltopalveluille, kuten yritysten palveluille.

Taksan hintamuutokset kohdistuvat seuraaviin palveluihin:

  • pahvirullakoiden tyhjennykset;
  • kompostoreiden myynti;
  • asfalttijätteen sekä seinä- ja välipohjaeristeen vastaanotto jätekeskuksella.

Taksamuutokset perustuvat palvelujen kustannusten nousemiseen.  Kyseessä olevat palvelut ovat sellaisia, että niiden kustannukset on perusteltua periä palveluja käyttäviltä asiakkailta eli niitä ei kateta muilla jätemaksuilla. 

Taksa-asiakirjojen nähtävillä olo

Päivitetyt taksa-asiakirjat ovat nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla. Päätökseen, jolla taksoja on muutettu, saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään päätöspöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen mukaisesti. Voimassa olevat taksat ovat saatavilla jätelautakunnan verkkosivuilla myös muutoksenhakuajan jälkeen.

Lisätietoja asiasta Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelusta puh. (017) 185 668 ja jatelautakunta(at)kuopio.fi.

Kuopiossa 3.6.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta