Uusi jätetaksa voimaan 1.1.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi vuoden 2021 alussa voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksassa määritellään maksut kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämille jätehuoltopalveluille.

Jätemaksuihin tulee korotusta, koska lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet jäteyhtiön toimintaan ja samalla palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Maksumuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon vuosikustannuksiin tulee muutaman prosentin korotus. Tyypillisesti muutos vuosikustannuksissa on muutamia euroja. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa syntyvän jätteen määrä ja se, mitä jätehuoltopalveluja kiinteistöllä on.

Jätehuollon perusmaksuihin tulee vakituisille asunnoille 1,30-2,60 euron korotus. Jatkossa perusmaksu on biojätteet lajittelevalle vakituisella asunnolla 19,95 euroa vuodessa, muilla vakituisilla asunnoilla 39,25 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla perusmaksun korotus on alle euron ja maksu on jatkossa 12,25 euroa vuodessa. Perusmaksuilla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin tulee kustannusten kasvamisen vuoksi astiakoosta riippuen 1-4 %:n korotus. Myös sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttömaksut nousevat. Sekajätemaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen ja energiahyödyntämisen kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojätteen tyhjennyshinta saadaan pidettyä kannustavana. Sekajätemaksuihin sisältyvät myös Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon, asiakaspalvelun ja tietojärjestelmien kustannukset.

Biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnat pidetään ennallaan. Lasipakkauksille ja metallille otetaan käyttöön samantasoiset tyhjennyshinnat kuin muillakin hyötyjätteillä, aikaisemmin keräyksen kustannukset katettiin kokonaan sekajätemaksuilla. Hyötyjätteiden tyhjennysmaksuilla saadaan jatkossa katettua näiden kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset.

Maksumuutosten myötä jätemaksut vastaavat aikaisempaa paremmin kiinteistöllä tarjottavaa jätehuollon palvelutasoa, kun sekajätteen ja kaikkien hyötyjätteiden erilliskeräys on maksullista. Maksujen kannustavuus säilyy kuitenkin edelleen, koska hyötyjätteiden tyhjennyshinnat ovat sekajätteen tyhjennyshintoja edullisemmat. Kun tarkastellaan jätemaksujen kehitystä muutamalta vuodelta, ovat maksut laskeneet hyötyjätteitä erilliskeräävillä kiinteistöillä ja nousseet pelkkää sekajätettä keräävillä kiinteistöillä.