Jätemaksuihin odotettavissa korotusta kustannusten nousun vuoksi

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 1.10.2020 luonnoksen uudeksi jätetaksaksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Jätetaksassa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu jatkossakin kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Näihin maksuihin on tulossa pientä korotusta kustannusten nousun vuoksi. Tyypillisesti kotitalouden jätehuollon vuosikustannuksiin tulee muutosten myötä muutaman euron korotus.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Näiden palvelujen kustannusten nousun vuoksi perusmaksuun esitetään korotusta. Vuodessa tämä maksun korotus on vakituisille asunnoille 1,30-2,60 euroa ja vapaa-ajan asunnoille alle euron.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset, kuten asiakaspalvelun ja hallinnon kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset sekä Jätekukon asiakaspalvelun kustannukset ovat palvelutason parantamisen myötä kasvaneet, joten sekajäteastian tyhjennyshintoihin esitetään astiakoosta riippuen 1-4 %:n korotusta.

Hyötyjätteiden tyhjennyshinnoilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen kustannukset. Biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnat pidetään ennallaan. Lasipakkauksille ja metallille esitetään otettavaksi käyttöön samantasoiset tyhjennyshinnat kuin muillakin hyötyjätteillä.

Lasipakkausten ja metallin keräyksen kulut on katettu aiemmin sekajätemaksuilla, koska alun perin niiden keräykseen ei ollut velvoitetta ja kerätyt määrät olivat vaatimattomat. Keräys on kuitenkin koko ajan laajentunut ja tulevalla jätelainsäädännön uudistuksella kaikille pakkausjätteille on tulossa yhtenäiset keräysvelvoitteet. On lisäksi odotettavissa, että pakkausten tuottajat tulevat kattamaan jatkossa osan pakkausjätteiden keräyksen kuluista, ja tämän muutoksen voimaan tullessa on osoitettava, että tuottajien osuus viedään suoraan pakkausjätteiden tyhjennyshintoihin. Näin ollen on perusteltua, että tässä vaiheessa kaikille pakkausjätteille otetaan yhtenäiset tyhjennyshinnat.

Jätetaksassa on hinnat myös peräkärrykuormille, joita otetaan vastaan lajitteluasemilla. Kotitalouksilta vastaanotetaan veloituksetta metallijätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, puujätettä sekä betoni- ja tiilijätettä. Pienkuormamaksu veloitetaan, kun kuormassa on energiahyödynnettävää tai loppusijoitettavaa jätettä, kuten sekalaista rakennus- ja purkujätettä. Maksulla katetaan jätteen lajittelun ja käsittelyn kustannuksia, jotka ovat kohonneet. Jotta maksut vastaisivat paremmin kustannuksia, esitetään siirtymistä entistä tarkempaan kuormakoon mukaiseen hinnoitteluun. Nämä hinnat myös ohjaavat lajittelemaan jätteet paremmin. Pienimpien vastaanotettavien kuormien hinta laskee, kun taas suurimpien kuormien hinta nousee huomattavasti.

Jätetaksat ovat nyt luonnosvaiheessa. Kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 29.10.2020 asti mielipiteitä taksamuutoksista. Jätelautakunta päättää taksoista ensi vuodelle loppuvuoden kokouksessaan.