Jätekukolle lupa laajennetuille jätteenkuormausajoille vuodenvaihteessa

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle lyhyen määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista. Poikkeaminen mahdollistaa kokeilun, jonka aikana Jätekukon tavoitteena on selvittää, miten laajennetut kuormausajat voisivat vaikuttaa jätteen kuljetusten toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23, ajalla 19.12.2020-9.1.2021.

Vuodenvaihteessa on arkipyhäpäiviä, jolloin jätteenkuljetuksia ei hoideta lainkaan, mutta jätettä syntyy kiinteistöillä paljon. Poikkeaville kuormausajoille voi olla näin ollen tarvetta. Muita poikkeuksellisia tilanteita, joita varten kokeilulla kerätään tietoa, voi aiheutua esimerkiksi haastavista sääolosuhteista tai kalustorikoista. Näissä oloissa suunniteltuja tyhjennyksiä voi jäädä tekemättä, mutta laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Kokeilun aikana kerätään tietoa siitä, miten asukkaat kokevat laajennetun jätteiden kuormausajan. Jätelautakunta on päätöksessään edellyttänyt, että Jätekukko tiedottaa asukkaita laajennetun kuormausajan kokeilusta ja toteuttaa kokeilun jälkeen kyselyn niille asukkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Jätekukon on myös tiedotettava kokeilun tuloksista kokeilun päätyttyä.