Jätehuoltomääräysten päivitykset hyväksytty: kiinteistöt liitetään entistä tehokkaammin jätehuoltoon

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia säännöksiä. Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt päivityksiä toimialueensa määräyksiin. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat sääntelyyn siitä, miten kiinteistöt liitetään kunnallisen jätehuollon piiriin.

Kaikilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä on oltava sekajätteen jätehuolto, mutta myös kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä edellytetään tietyiltä kiinteistöiltä taajamissa. Nämä erilliskeräysvelvoitteet ovat laajentuneet ja edelleen laajenemassa. Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen lisäksi keräyksessä biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli. Ensi syksynä tulee lisäksi voimaan velvoite biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin kaikilla vakituisilla asuinkiinteistöillä Kuopion keskeisellä kaupunkialueella, Siilinjärven keskustaajamassa ja Vuorela-Toivala-taajamassa sekä Pieksämäen keskeisellä kaupunkialueella.

Kun erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisen toteuttamisesta on saatu kokemuksia, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta kierrätettävien jätteiden keräyksen ulkopuolelle. Jotta kiinteistöt saadaan tehokkaasti ja yhdenvertaisesti keräyksen piiriin, määräyksiin on hyväksytty muutos siihen, miten velvoitteet toteutetaan. Jos kiinteistön haltija ei itse tilaa kehotusten myötä kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan Jätekukon järjestämien aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan päivitettynä 1.10.2024. Voimassaolevat määräykset ovat saatavilla jätelautakunnan verkkosivuilla.