Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä

Savo-Pielisen jätelautakunta päivittää vuoden 2022 aikana kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman, jossa määritellään kunnallisen jätehuollon kehittämiskohteet ja tavoitteet tuleville vuosille. Jätepoliittisen ohjelman rinnalla päivitetään jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita asukkaille tarjotaan.

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan suunnitelman siitä, kuinka jätepoliittisen ohjelman ja palvelutason käytännön valmistelutyö toteutetaan. Valmistelutyötä tekevät kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta laajassa yhteistyössä eri sidosryhmiä sekä asukkaita kuunnellen.

Jätehuollon kehittämistarpeita selvitetään erilaisten keskustelutilaisuuksien ja kyselyiden avulla. Keskeisin osa valmistelua on keväällä 2022 järjestettävät työpajat, joissa kartoitetaan mm. kuntien, yhdistysten sekä asukkaiden näkemyksiä jätehuollon tulevaisuuden tilasta. Kevään 2022 aikana asukkailla on myös mahdollisuus keskustella ja kommentoida aihetta Otakantaa.fi palvelussa. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan etukäteen jätelautakunnan, kuntien ja Jätekukon verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. 

Työpajojen, kyselyiden ja keskusteluiden pohjalta kootaan jätehuollon kehittämistavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat. Päivitystyön tuloksena valmistuva jätepoliittinen ohjelma toimii jätehuollon kehittämisen suunnannäyttäjänä aina vuoteen 2030 saakka.