Hyväksytyissä jätehuoltomääräyksissä uusia velvoitteita ja joustoja

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan uudistetut jätehuoltomääräykset. Määräyksiin tulee uusia velvoitteita lainsäädäntömuutosten pohjalta, mutta myös joustoja asiakastoiveiden mukaisesti. Määräyksissä on huomioitu ja yhteensovitettu mahdollisuuksien mukaan eri viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden esittämät näkemykset.

Yksi keskeisimmistä määräysmuutoksista on kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteiden tiukentuminen. Vuoden 2023 heinäkuussa muovi- ja lasipakkausten sekä metallin erilliskeräysvelvoite laajenee kaikille vähintään viiden huoneiston kiinteistöille taajamissa. Vuoden 2024 syyskuun lopussa tulee voimaan lisäksi velvoite, jonka mukaan suurimmissa taajamissa kaikilta asuinkiinteistöiltä on kerättävä sekajätteen lisäksi biojäte. Tämä omakotitalojakin koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Kompostointi on suositeltava tapa käsitellä biojätteet niilläkin kiinteistöillä, joita biojätteen erilliskeräysvelvoitteet eivät koske. Biojätettä kompostoitaessa on oltava jatkossakin haittaeläimiltä suojattu kompostori. Uudistuneissa jätehuoltomääräyksissä kompostorilta ei kuitenkaan edellytetä lämpöeristystä, jos vain tilavuutta biojätteelle on riittävästi myös talvella, kun komposti voi jäätyä. Kompostoinnista on ilmoitettava Jätekukkoon.

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti riittävän tiheillä tyhjennysväleillä, jottei jätteistä aiheudu haittoja. Tätä sääntelyä väljennetään hieman, jotta voidaan huomioida paremmin ne asiakkaat, joilla jätettä syntyy vain vähän. Jatkossa ne kotitaloudet, joilla on käytössä korkeintaan 240 litran sekajäteastia ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, voivat tyhjennyttää sekajätteen kahdeksan viikon välein ympäri vuoden. Lisäksi pientalojen ja pienten taloyhtiöiden on mahdollista pidentää biojäteastian tyhjennysväli talviajaksi neljään viikkoon.

Lue lisää jätehuoltomääräysten uudistuksesta >