Kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä seurataan

Jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistö on kunnallisen jätehuollon piirissä. Kyseessä on lakisääteinen velvoite.

Seuraamme jätehuoltoviranomaisessa jätehuollon liittymisvelvoitteen toteutumista rakennusrekisteritietojen pohjalta. Kun esille tulee, ettei kiinteistö ole liittynyt jätehuoltoon, lähetämme kiinteistön haltijalle kirjeen, joka muistuttaa asiasta.


Kuinka liittyä jätehuoltoon?

Kuntien jäteyhtiö, Jätekukko, järjestää jätehuoltopalvelut. Voit liittyä kätevimmin jätehuoltoon Omakukko-verkkopalvelussa.

Kiinteistön jätehuollon voi järjestää jollakin seuraavista tavoista:
1. kiinteistökohtaisella jäteastialla,
2. lähikiinteistöjen yhteisellä kimppa-astialla tai
3. aluekeräyspisteen kautta.

Jos saat kirjeen jätehuollosta, mutta et ilmoita sopivaa jätehuollon järjestämistapaa, kiinteistö liitetään jätehuoltomääräysten mukaisesti lähimpään aluekeräyspisteeseen.

Lisätietoa jätehuoltopalveluista saat Jätekukon asiakaspalvelusta.

Onko tiedoissamme virheitä?

Jos olet saanut kirjeen, vaikka kiinteistö on jo jätehuollon piirissä, ovat rekisteritiedot todennäköisesti virheelliset. Olethan silloin yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta voimme korjata virheet.

Jos omistamasi kiinteistö on käyttökelvoton ja toimitat tästä meille todisteellisen selvityksen, ei velvoitetta jätehuoltoon liittymiselle ole. Kiinteistön jätehuollossa voidaan ottaa huomioon myös muut todisteelliset kiinteistön käytön esteet. Kätevimmin voit toimittaa selvitykset meille sähköisillä lomakkeilla.