Jätetaksat vuodelle 2020 hyväksytty – pääosa kotitalouksien maksuista ennallaan

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2020 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää jätehuoltopalvelut taksan mukaisilla maksuilla.

Kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätetaksassa maksut pysyvät pääosin ennallaan. Perusmaksut ja jäteastioiden tyhjennysmaksut pidetään entisellä tasolla. Sen sijaan syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnat laskevat suurilta osin, koska niiden tyhjennyskustannukset ovat laskeneet. Maahan upotettavien syväkeräyssäiliöiden käyttö on lisääntynyt taloyhtiöissä, ja näille taloyhtiöille hintojen laskeminen tuo huomattavaakin säästöä jätehuollon kustannuksiin.

Jätelautakunta hyväksyi myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan, joka koskee yrityksiä. Suurin osa yrityksistä hankkii jätehuoltopalvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä, mutta erityisesti pienten taajamien ja haja-asutusalueen pk-yritykset voivat tarvita kunnallisen jäteyhtiön tarjoamia palveluja, koska muuta palveluntarjontaa ei ole saatavilla. Näille yrityksille tarjottavien jätehuoltopalvelujen hinnat yhtenäistetään suurelta osin kotitalouksien hintojen kanssa, mikä pääosin laskee jäteastioiden tyhjennyshintoja. Osin maksut pysyvät kuitenkin kotitalouksien maksuja korkeampina.

Saostus- ja umpisäilölietteen käsittelymaksuihin on tulossa vuoden 2020 alussa maltillinen 5 %:n korotus. Jätekukko laskuttaa nämä maksut silloin, kun viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä toimitetaan saostus- tai umpisäiliölietettä käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Saostussäiliöt tyhjennetään tyypillisesti noin kerran vuodessa, umpisäiliöt tarpeen mukaan. Käsittelymaksun korotuksen vaikutus on noin 0,50-2,50 euroa yhtä tyhjennystä kohti. Jätelautakunta päätti vain jätevesilietteiden käsittelymaksuista. Lietteiden kuljetuksia hoitavat yritykset päättävät itsenäisesti kuljetusmaksuistaan.