Jätelautakunta pitää jätelakiin esitettyjä muutoksia onnistuneina

Jätelakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakimuutosten tärkeimpänä tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Jätelautakunta antoi asiasta ympäristöministeriölle lausunnon, jossa se kannatti keskeisimpiä esitettyjä muutoksia. Jätehuoltoa on uudistettava, jotta EU:ssa asetetut tiukat kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa.

Jätelakiin ollaan ottamassa valtakunnallisesti erilliskeräysvelvoitteita kierrätettäville hyötyjätteille, mikä tarkoittaa sitä, että niitä kerätään jatkossa yhä laajemmin. Jätelautakunta on jo aikaisemmin laajentanut asteittain kierrätettävien jätteiden keräystä alueellisilla jätehuoltomääräyksillä yhä pienempiin taloyhtiöihin ja pitää tärkeänä sitä, että tämä kehityssuunta jatkuu.

Jätelakiin esitetään kunnille ja pakkausten jätehuollosta vastaaville tuottajayhteisöille yhteistoimintavelvoitetta pakkausjätteiden keräykseen. Tämä mahdollistaa sen, että tällä alueella Jätekukko voi jatkossakin tarjota asukkaille kattavat jätehuoltopalvelut eli sekajätteen ja biojätteen keräyksen lisäksi myös kaikkien pakkausjätteiden eli muovin, kartongin, lasin ja metallin keräyspalvelut kiinteistöiltä.  Lisäksi jätelautakunta voisi edelleen ohjata jätetaksalla hyötyjätteiden keräykseen eli pitää niiden tyhjennyshinnat sekajätteen tyhjennyksiä edullisempina.

Tuottajat järjestävät jatkossakin muovi-, kartonki- ja lasipakkauksille sekä metallille RINKI-ekopisteverkoston, jota kunnalliset jäteyhtiöt voivat täydentää omilla ekopisteillään. Jätelautakunta katsoo, että ekopisteiden määrää ei ole syytä voimakkaasti vähentää, vaikka hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä laajenisikin lakimuutosten myötä. Ekopisteet palvelevat sen jälkeenkin isoa joukkoa pientaloja.

Jätelain muutosesitysten mukaan kaikilla alueilla otetaan jatkossa käyttöön kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunnat tai kunnalliset jäteyhtiöt kilpailuttavat jätteenkuljetukset asukkaita varten. Tämä malli, joka on jo Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella käytössä, mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan sekä kuljetusten optimoinnin ja kehittämisen yhä ympäristövastuullisempaan suuntaan. Myös pk-yritykset ovat menestyneet alueella jätteenkuljetusten kilpailutuksissa ja asiakastyytyväisyys kuljetuspalveluihin on korkealla.