Jätelainsäädäntö uudistui – mikä muuttuu?

Jätelakiin ja -asetukseen tehtiin muutoksia vuonna 2021. Kotitalouksia uudistus koskee erityisesti niin, että kierrätettävien jätteiden eli biojätteen ja pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä laajenee. Keräysvelvoitteet tulevat voimaan vaiheittain tulevina vuosina.

Kierrätettävien jätteiden keräysvaatimuksia tarkennetaan jätehuoltomääräyksissä, joita valmistellaan parhaillaan Savo-Pielisen jätelautakunnassa. Uudistetuista määräyksistä päätetään vuoden 2022 lopussa, minkä jälkeen jätelautakunta ja Jätekukko tiedottavat asiakkaita muutoksista.

Kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet

Taajamien kiinteistöt

Taajamissa kaikilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen lisäksi keräys biojätteelle, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille heinäkuusta 2023 alkaen.

Suurimmissa taajamissa on kerättävä kaikilta asuinkiinteistöiltä sekajätteen lisäksi biojäte heinäkuusta 2024 alkaen. Tämä omakotitalojakin koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia ja todennäköisesti myös Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Alle viiden huoneiston kiinteistöille ei ole tulossa erilliskeräysvelvoitetta pakkausjätteille. Myöskään biojätteen keräykselle ei ole alle viiden huoneiston kiinteistöillä velvoitteita muissa kuin em. isoimmissa taajamissa. Keräyksen voi kuitenkin järjestää kiinteistölle vapaaehtoisesti, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai muualla kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella. Pakkausjätteiden keräykseen on käytettävissä myös ekopisteet.

Haja-asutusalueiden kiinteistöt

Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen haltijoiden ei ole tarvetta järjestää kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä omille kiinteistöilleen. Kiinteistöllä on oltava näin ollen keräyksessä vain sekajäte. Biojäte on kuitenkin suositeltavaa kompostoida ja pakkausjätteiden keräykseen on järjestetty ekopisteitä.

Kompostointi ja siitä ilmoittaminen

Biojätteen kompostointiin ei ole velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Jäteasetuksessa edellytetään ilmoituksen tekemistä jätehuoltoviranomaiselle, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella kompostointi-ilmoitus tehdään entiseen tapaan Jätekukkoon, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen vastuulla olevaan rekisteriin.

Ilmoitus kompostoinnista on tehtävä viimeistään vuoden 2023 alussa. Jos ilmoitus on kuitenkin jo tehty Jätekukkoon viimeisen viiden vuoden aikana, ei sitä ole tarvetta tehdä nyt uudestaan. Jätekukko tiedottaa asiakkaita, kun ilmoitus on tarvetta uusia. Lue lisää ilmoituksen tekemisestä Jätekukon verkkosivuilta.

Kompostointi