Jätelainsäädäntö uudistui – mikä muuttuu?

Jätelaki uudistui heinäkuussa ja uusi jäteasetus tuli voimaan joulukuun alussa 2021. Lainsäädäntöuudistuksella edistetään jätteiden kierrätystä ja kiertotaloutta.

Kotitalouksia uudistus koskee erityisesti niin, että kierrätettävien jätteiden eli biojätteen ja pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä laajenee. Keräysvelvoitteet tulevat voimaan vaiheittain tulevina vuosina.

Jäteasetuksen erilliskeräysvelvoitteet

Taajamien kiinteistöt

Taajamissa kaikilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen lisäksi keräys biojätteelle, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille heinäkuusta 2023 alkaen.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa on kerättävä kaikilta asuinkiinteistöiltä sekajätteen lisäksi biojäte heinäkuusta 2024 alkaen. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Alle viiden huoneiston kiinteistöille ei ole jäteasetuksessa erilliskeräysvelvoitetta pakkausjätteille. Keräyksen voi kuitenkin järjestää kiinteistölle vapaaehtoisesti. Pakkausjätteiden keräykseen on käytettävissä myös ekopisteet.

Haja-asutusalueiden kiinteistöt

Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen haltijoiden ei ole tarvetta järjestää kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä omille kiinteistöilleen. Kiinteistöllä on oltava näin ollen keräyksessä vain sekajäte. Biojäte on kuitenkin suositeltavaa kompostoida ja pakkausjätteiden keräykseen on järjestetty ekopisteitä.

Alueelliset ratkaisut jätehuoltomääräyksissä

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi asettaa jätehuoltomääräyksissä jätelainsäädäntöä laajempia erilliskeräysvaatimuksia. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella jätehuoltomääräykset päivitetään vuoden 2022 aikana.

Kun Savo-Pielisen jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä, se tiedottaa alueellisista ratkaisuista. Lisäksi palvelut järjestävä kuntien jäteyhtiö, Jätekukko, on yhteydessä kiinteistöjen haltijoihin hyvissä ajoin ennen kuin muutokset jätteiden keräyksessä on tarvetta toteuttaa.

Muovin kierrätys