Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä

Miltä jätehuolto näyttää arjessasi vuonna 2030? Miten jätteen määrä saadaan laskuun ja millaisin keinoin kiertotaloutta voidaan edistää? Millaisia jätehuoltopalveluita tulevaisuudessa tarvitaan?

Jätepoliittinen ohjelma suunnannäyttäjänä

Savo-Pielisen jätelautakunta on valmistellut kuntiin hyväksyttäväksi jätepoliittisen ohjelman, jossa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet kunnallisen jätehuollon kehittämiselle sekä kiertotalouden edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on, että arjen kiertotalous toteutuu alueella ympäristöä kunnioittaen yhteistyön ja asukkaiden tarpeita palvelevan jätehuollon voimalla.

Tavoitetta toteutetaan kolmen asiakokonaisuuden alle koottujen toimenpiteiden kautta. Asiakokonaisuudet ovat seuraavat:

  • Jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen 
  • Kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste 
  • Asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut 

Valmistelu kuntalaisia ja sidosryhmiä kuullen

Jätelautakunta valmisteli uuden jätepoliittisen ohjelman vuoden 2022 aikana yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin lisäksi työpajoissa ja kyselyillä keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten näkemyksiä jätehuollon kehittämisen suuntaviivoista ja painopisteistä. 

Yhteenvedot työpajojen ja kyselyn tuloksista ovat ohessa. Aineistoja on hyödynnetty jätepoliittisen ohjelman valmistelussa.

Kunnalliset toimijat sitoutuvat ohjelmaan

Jätelautakunta on käsitellyt jätepoliittisen ohjelman luonnoksen alkuvuodesta 2023, minkä jälkeen luonnos on ollut kuntien ja kuntalaisten kommenoitavana. Kuntalaisten näkemykset sekä kuntien ja muiden tahojen lausunnot on otettu huomioon, kun ohjelmaehdotus on valmisteltu.

Ohjelmaehdotus on käsitelty jätelautakunnassa keväällä 2023 ja lautakunta on esittänyt ohjelman kuntiin hyväksyttäväksi. Tarkoitus on, että kaikki alueen kunnat hyväksyvät ohjelman ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta tulevat toteuttamaan ohjelman mukaisia toimenpiteitä.