Hyötyjätteiden kuljetusalue hyväksytty

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi hyötyjätteille kuljetusalueen. Tällä alueella hyötyjätteiden keräys on mahdollista järjestää kiinteistölle joko omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisen jäteastian eli kimpan kautta. Hyötyjätteitä, joita kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko kerää, ovat biojäte, metalli sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset.

Hyötyjätteiden kuljetukset keskitetään tiiviisti rakennetuille alueille ja keskeisille, hyväkuntoisille tieyhteyksille, jotta keräyksen ja kuljetuksen ympäristövaikutukset saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina ja kustannukset kohtuullisina. Hyötyjätteiden kuljetusalueeseen on sisällytetty kaikki vähintään 300 asukkaan asemakaavoitetut taajamat, näiden taajamien väliset tieyhteydet ja niiden varrella sijaitsevat pienemmät taajamat. Lisäksi kuljetusalueeseen on liitetty tiiviin loma-asutuksen alueet (Tahko ja Koli). Kuljetusalue on nähtävissä karttapalvelussa.

Kuljetusalueen määrittely selkeyttää asiakkaille sitä, millä alueilla hyötyjätteiden keräyksen voi saada omalle kiinteistölle. Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten keräys kiinnostaa asukkaita. Omakotitalotkin voivat ottaa niitä kiinteistölleen keräykseen esimerkiksi yhdessä naapurien kanssa. Silloin, kun hyötyjätteiden keräystä ei järjestetä kiinteistölle, pakkausjätteet voi viedä ekopisteeseen ja biojäte on mahdollista kompostoida.