• Määräykset

    Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

  • Kokoukset

    Jätelautakunnan pöytäkirjat, kokoustiedotteet ja kuulutukset

  • Asiointi ja lomakkeet

    Tietoa jätehuollosta ja mahdollisuus hakea poikkeavia järjestelyjä

Vastaa jätelautakunnan asiakaskyselyyn

Mitä me teemme?

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa 15 kunnan jätehuollon viranomaistehtävät. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Jätehuollon palveluista toimialueellamme vastaa kuntien jäteyhtiö Jätekukko. Jätekukko hoitaa jätehuollon käytännön järjestämisen eli tarjoaa asukkaille jätehuoltopalvelut.