Kuulutukset

Kuulutuksissa annetaan tietoa jätelautakunnassa käsittelyssä olevista tai päätetyistä asioista.

Jätelautakunnan kokouspöytäkirjoihin kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Nähtävillä olevat asiat