Jätehuollon ohjaus

 
Jätepoliittinen ohjelma

Jätelautakunnan toimialueen kunnilla on yhteinen jätehuoltoviranomainen ja yhteinen jäteyhtiö. On tärkeää, että niillä on myös yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa kehitetään alueella. Tätä varten kunnilla on yhteinen jätepoliittinen ohjelma.

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitetään  jätehuollon kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta ja seuraa vuosittain sen toteutumista. Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman. Uusi jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022 on hyväksytty kevättalvella 2017.

Jätehuollon palvelutaso

Jätepoliittisen ohjelman pohjalta jätelautakunnassa laaditaan ja hyväksytään jätehuollon palvelutaso. Jätehuollon palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso. Uusi jätehuollon palvelutaso on hyväksytty 7.6.2018.

Kunnalliset jätehuoltopalvelut toteuttaa palvelutason mukaisesti kuntien jäteyhtiö, Jätekukko.

Ohjelmat ja suunnitelmat

Kuntien yhteinen jätepoliittinen ohjelma

Jätehuollon palvelutaso